ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

2535

บริษัท รัตนยูเนี่ยน จำกัด ก่อตั้งจากการร่วมมือกันของกลุ่มวิศวกรที่จบการศึกษามาพร้อมกันเมื่อปี พ.ศ. 2523 หลังจากที่ได้แยกย้ายกันไปทำงานตามสายบริษัทและหน่วยงานราชการต่างๆ กว่า 12 ปี นับเป็นช่วงที่แต่ละคนได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานมาเป็นอันสมควรและงานก่อสร้างในเมืองไทยกำลังเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาในการตอกเสาเข็มเพราะอาคารข้างเคียงและปัญหาการขนส่ง

ในปี พ.ศ. 2535 วิศวกรกลุ่มนี้จึงได้ก่อตั้ง บริษัท รัตนยูเนี่ยน จำกัดขึ้นมา (ตัวย่อ “RUN”) เพื่อมารองรับงานทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Tripod Dry Process)

โดย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งของงานทำเสาเข็มเจาะ คือ ความลึกที่ปลายเข็มเจาะในกรุงเทพฯ ผู้ออกแบบมักระบุความลึก 21.00 เมตร โดยที่ไม่มีการทำการเจาะสำรวจดินมาก่อน ดังนั้นก่อนเริ่มงานทางบริษัทฯ จึงพิจารณาและให้คำปรึกษาว่าบริเวณนั้นสามารถเจาะได้ลึกตามต้องการหรือไม่

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะ ว่าสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้จริงตามที่ผู้ออกแบบกำหนดหรือไม่ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ารับน้ำหนักไม่ได้ก็จะให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและแก้ไขให้ถูกต้อง

เสาเข็มเจาะของบริษัทฯ สามารถใช้ได้กับอาคารชั้นเดียวไปจนถึงอาคารที่มีความสูง 7 – 8 ชั้น ขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มที่ผู้ออกแบบกำหนดมา

2545

หลังจากดำเนินการงานทำเสาเข็มเจาะมาเป็นเวลา 10 ปี ระหว่างนั้นเป็นช่วงที่กิจการโทรคมนาคมกำลังขยายตัวมาก ทางบริษัทฯ จึงได้เริ่มดำเนินการรับงานก่อสร้างเสารับสัญญาณโทรศัพท์ โดยรับงานจาก TA-ORANG ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น TRUE MOVE ในปัจจุบัน หลังจากทำอยู่ประมาณ 5 – 6 ปี จึงขยายตลาดรับงานสร้างจาก AIS และ DTAC มาจนถึงปัจจุบัน

2553

บริษัทฯ ได้เริ่มงานก่อสร้างโครงข่ายระบบ Internet ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งสองเฟส คือ Uninet และ NEDNet รวมระยะทางประมาณ 5,000 กม.

ต่อมาได้ขยายงานไปรับงานก่อสร้างและติดตั้ง Fttx ของ True และ AIS มาจนถึงปัจจุบัน

2559

เพื่อให้กิจการของบริษัท สามารถรับงานได้อย่างหลากหลายและครบวงจรมากขึ้น จึงได้จึงได้จัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า“บริษัท รัตนยูเนี่ยนบอร์ไพล์ จำกัด” (ตัวย่อ “RBP”) เพื่อรับงานทำเสาเข็มเจาะในระบบเปียก (Auger Drill Wet Process Method) รับงานในโครงการก่อสร้างอาคารสูง 20-30 ชั้น โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เช่น รถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูงและโรงงาน หรือโรงไฟฟ้า (Power Plant) เป็นต้น